Reparatie brug Uitwellingerga

In juni – juli 2016 heeft Rusthoven, in samenwerking met Oosterhof Holman, de brug Uitwellingerga gerenoveerd. Deze brug vertoonde ernstige slijtage in de vertanding van de aandrijving. Rusthoven heeft een oorspronkelijk plan van RWS, met bijbehorende stremming van 14 weken, weten terug te brengen naar een totale stremming van 6 weken.

Rijkswaterstaat schrijft hierover:

Brug Uitwellingerga snel gerepareerd door intensieve samenwerking

De werkzaamheden aan de brug bij Uitwellingerga zijn eind vorige week afgerond, een week eerder dan gepland. Dat betekent dat de hoogtebeperking op het Prinses Margrietkanaal voor schepen hoger dan 7.10 meter met ingang van zaterdag 23  juli, is opgeheven. Goed nieuws voor de scheepvaart.

De herstelwerkzaamheden bestonden uit het vervangen van versleten tandwielen die nodig zijn voor de aandrijving van de brug en een revisie van de tandwielkast. Omdat de werkzaamheden alleen konden worden uitgevoerd in gesloten toestand en de brug dan iets hoger is dan 7.10 meter moesten grotere schepen omvaren ten tijde van de werkzaamheden. Bepaald niet ideaal in het drukke vaarseizoen. Door de handen ineen te slaan, is de hinder zoveel mogelijk beperkt.

Toen uit aanvullend onderzoek bleek dat de werkzaamheden aan de brug niet konden worden uitgesteld tot na het vaarseizoen, kwamen collega’s van district, SLU en PPO meermaals bijeen om diverse scenario’s te bespreken. Hierbij werd ook advies van GPO ingewonnen. Hamvraag: hoe kunnen we de overlast voor het scheepvaart en wegverkeer beperken?

Resultaat: aangepaste brugbediening tot de start van de herstelwerkzaamheden zodat het scheepvaartverkeer tot die tijd doorgang kon vinden. Uitvoering van de werkzaamheden bleek alleen mogelijk met een gesloten brug. Mede door slimme inzichten van de markt (Rusthoven) kon de uitvoeringsperiode de helft worden ingekort en zouden de werkzaamheden in elk geval voor de bouwvak klaar zijn.

Zowel met weggebruikers als met de vaarweggebruikers is intensief gecommuniceerd over aangepaste brugbediening en de hoogtebeperking inclusief omvaarroutes. De omvaarroutes zijn uiteraard afgestemd met de andere vaarwegbeheerders.

Door de goede samenwerking en een intensief contact met alle betrokkenen (zowel intern als extern) is de hinder voor het scheepvaart beperkt gebleven.

Neem contact op

  • Betrouwbaar
   Alle projecten leveren we vanuit partnership
  • Kwaliteit
   De kwaliteit blijft langer herinnerd dan de prijs
  • Eenvoud
   Groningse 'no-nonsense’ mentaliteit
  • Flexibel
   Daadkracht en anticiperen
  Reparatie brug Uitwellingerga
  Nije Dyk
  Uitwellingerga
  Nederland