Publicaties

‘Mega-order’ voor Rusthoven

Machinefabriek Rusthoven heeft samen met STEG en Romaris Staal een mega-order binnengehaald. Het Duitse Enercon heeft opdracht gegeven tot de levering van jaarlijks ruim tachtig masten.

Vervanging val Gasseltebrug

In opdracht van de Provincie Groningen werken wij de komende maanden aan het vervangen van het val van deze brug. Afronding van dit werk staat gepland voor het vaarseizoen 2018

Brug Dronryp

De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat.