Publicaties

Vervanging val Gasseltebrug

In opdracht van de Provincie Groningen werken wij de komende maanden aan het vervangen van het val van deze brug. Afronding van dit werk staat gepland voor het vaarseizoen 2018

Brug Dronryp

De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat.